logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

PLUSPUNT MC

PlusPunt Medisch Centrum

Inleiding

Bij PlusPunt Medisch Centrum werken huisartsen en medisch specialisten nauw met elkaar samen. Doordat verschillende specialismen op één locatie samenwerken zijn er korte wachttijden, worden snel diagnoses gesteld en behandelingen geboden. De ambitie voor 2022 was om de samenwerking met de huisartsen en het ziekenhuis Zuyderland verder te intensiveren en onze dienstverlening verder te professionaliseren.

HaZo24-certificering behaald

Eind 2022 is PlusPunt Medisch Centrum ook gecertificeerd conform HaZo24, net als een aantal andere bedrijfsonderdelen van HuisartsenOZL en een groot deel van de huisartsenpraktijken in onze regio.

Speerpunten

Zorgpad ‘abnormaal vaginaal bloedverlies’ van start

Vanaf 1 maart 2022 is het zorgaanbod voor gynaecologie uitgebreid binnen PlusPunt Medisch Centrum. Huisartsen kunnen vanaf deze datum patiënten verwijzen, voor, na of tijdens de overgang met abnormaal vaginaal bloedverlies. De patiënt wordt bij PlusPunt Medisch Centrum onderzocht en indien er een indicatie is voor het plaatsen van een hormoonspiraal wordt dit gelijk gedaan. Indien uit het onderzoek blijkt dat verder onderzoek of behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk is, wordt in overleg met de patiënt de verwijzing gelijk in orde gemaakt. Op deze manier wordt voorkomen dat de patiënt onnodig lang moet wachten of dat onderzoeken dubbel worden uitgevoerd. Een mooi voorbeeld van passende zorg.

Pilot Hart-vaat preventiecentrum

In mei 2022 is de pilot Hart-vaat preventiecentrum gestart. Deze pilot heeft als doel om patiënten die onder behandeling zijn van de huisarts of de specialist optimale cardiovasculaire of cardiometabole zorg te bieden. In deze pilot werken specialisten van Zuyderland (cardiologen en vasculair internisten) nauw samen met gespecialiseerde kaderhuisartsen om de patiënten in de regio de beste hart- en vaatzorg te bieden. Zo worden nieuwe cardiovasculaire aandoeningen voorkomen. De pilot wordt vormgegeven op de locaties PlusPunt Medisch Centrum in Kerkrade en het Anders Beter Centrum in Echt. Het betreft een samenwerking tussen het ziekenhuis Zuyderland, HuisartsenOZL en PlusPunt Medisch Centrum, MCC Omnes (de organisatie voor samenwerking van huisartsen en specialisten in de Westelijke Mijnstreek en Echt) en zorgverzekeraar CZ. In mei 2023 zal deze pilot geëvalueerd worden. Meer weten? Lees hier het artikel of bekijk de animatie.

ZonMw-subsidie Hartfalen ontvangen

In september 2022 is bekend geworden dat Zuyderland en de huisartsenorganisaties in de Mijnstreek (HuisartsenOZL en MCC Omnes/Meditta) een Regio-impuls Hartzorg-subsidie van ZonMw toegekend hebben gekregen. Met deze subsidie kunnen de organisaties de zorg voor patiënten met hartfalen in de gehele zorgketen beter organiseren. Dit betekent dat er in 2023 een nieuw regionaal transmuraal protocol hartfalen wordt gepresenteerd en dat er diverse nascholingen zullen plaatsvinden.

Samenwerking huisartsenpraktijken en PlusPunt Medisch Centrum

In 2022 is hard gewerkt om de samenwerking tussen PlusPunt Medisch Centrum en de huisartsenpraktijken in de regio verder te verbeteren. Inmiddels is een dashboard ontwikkeld als onderdeel van de PlusPraktijken aanpak. Hiermee krijgen huisartsen inzicht in hun verwijsgedrag. Tijdens netwerkbijeenkomsten met de PlusPraktijken is stilgestaan bij de vraag hoe het aanbod van PlusPunt Medisch Centrum in de toekomst nog beter kan aansluiten bij de wensen van de huisartsenpraktijken in de regio.

Deskundigheidsbevordering

Vanuit de PlusPunt-specialismen wordt jaarlijks geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering binnen de huisartsenpraktijk. Naast het aanbieden van diverse scholingen is in 2022 aandacht geweest voor het meelopen bij PlusPunt Medisch Centrum door huisartsen en hun praktijkmedewerkers. Door bij de specialismen van het medisch centrum mee te lopen, wordt het kennis- en vaardighedenniveau in de huisartsenpraktijk verhoogd. Hierdoor kunnen patiënten vaker door hun eigen huisartspraktijk geholpen worden. Ook het scholingsaanbod vanuit PlusPunt Medisch Centrum draagt bij aan het verhogen van het kennisniveau in de huisartsenpraktijk.

PlusPunt in beeld

Toelichting

Ten opzichte van 2021 zijn in 2022 bij bijna alle specialismen meer patiënten gezien in PlusPunt Medisch Centrum. Dit betekent dat er meer patiënten zijn verwezen door huisarts voor diagnostiek of behandeling.