logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

Over ons

HuisartsenOZL is een zorggroep waarin eind 2022 114 vrijgevestigde huisartsen in de regio Oostelijk Zuid-Limburg verenigd zijn. Deze zorgorganisatie van, voor én door huisartsen regelt de 24-uurs huisartsenzorg via één centraal loket. In de missie van HuisartsenOZL staat de patiënt centraal en vindt de regievoering plaats vanuit één loketfunctie voor de eerstelijns zorg in de wijk. Een goede kwalitatieve inhoud van zorg staat daarbij voorop.

HuisartsenOZL

Het bedrijf HuisartsenOZL kent een BV-vorm met een overkoepelende holding. Vrijgevestigde huisartsen in de regio kunnen een certificaat kopen. De certificaathouders worden vertegenwoordigd door Stichting Administratie Kantoor OZL (STAK), die 100% aandeelhouder is van HuisartsenOZL Holding. Een groot deel van de huisartsen in Oostelijk Zuid-Limburg is certificaathouder. Alle vrijgevestigde huisartsen, ook de huisartsen die geen certificaathouder zijn, bepalen als lid van de Medische Staf Huisartsen (MSH) het medisch inhoudelijke beleid van de organisatie. De MSH wordt vertegenwoordigd door een dagelijks bestuur. Naast de STAK en de MSH is ook de Raad van Commissarissen actief. Deze houdt toezicht op de holding van de HuisartsenOZL volgens de zorgbrede Governance Code. De dagelijkse leiding en aansturing van de huisartsenorganisatie wordt uitgevoerd door een Raad van Bestuur.

over ons

Organogram

Klik op de blokken voor meer informatie.

7-puntenplan Medische Staf Huisartsen

De huisartsen in Oostelijk Zuid-Limburg houden er niet van de landelijke uitvoering af te wachten, maar voelen de noodzaak om in deze complexe regio zelf het heft in handen te nemen. De MSH heeft dan ook haar eigen 7-puntenplan geformuleerd en op basis hiervan gaat de komende jaren geacteerd worden. Zie ook het persbericht in dat kader.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van HuisartsenOZL oefent namens de samenleving en de Stichting Administratie Kantoor OZL (STAK) toezicht uit op het bestuur en de besturing van de organisatie. De RvC sluit in haar toezicht aan bij de visie en kernwaarden van de organisatie en baseert haar toezicht op de zorgbrede Governance Code. Deze code is belangrijk maar niet de enige reden voor een toezichtvisie. We hebben de overtuiging dat een gedeelde visie met bestuur, STAK en MSH helpt om onze functie goed te kunnen uitoefenen. Het geeft daarmee richting en legitimatie voor ons handelen. Deze toezichtvisie wordt concreet gemaakt in een jaarlijks toezichtplan. Zowel de visie als het plan worden besproken met bestuur, STAK en MSH en vormen een leidraad voor ons handelen.

Lees meer over de Raad van Commissarissen (RvC)

Jaar 2022
Totaal aantal medewerkers: 255
Totaal aantal FTE: 140

Medewerkers per BV

 • HuisartsenpostOZL

 • HCZ

 • GGZ

 • Pluspunt MC

 • HDBC

 • ELBC

 • HuisartsenOZL

Jaar 2021
Totaal aantal medewerkers: 238
Totaal aantal FTE: 133

Medewerkers per BV

 • HuisartsenpostOZL

 • HCZ

 • GGZ

 • Pluspunt MC

 • HDBC

 • ELBC

 • HuisartsenOZL

Jaar 2020
Totaal aantal medewerkers: 236
Totaal aantal FTE: 130

Medewerkers per BV

 • HuisartsenpostOZL

 • HCZ

 • GGZ

 • Pluspunt MC

 • HDBC

 • ELBC

 • HuisartsenOZL

Omzet per BV

Regio

Klik in het plaatje op een gemeente om het aantal inwoners en het aantal aangesloten praktijkhoudende huisartsen te zien.