logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

 

COVID

logo-coronacentrum-urmond

Inleiding

De regio Zuid-Limburg werd in 2020 hard geraakt door de corona crisis. Het aantal besmettingen liep snel op en er dreigde een ‘zwart’ scenario voor de zorg. Samen met de andere ketenpartners in Zuid-Limburg heeft HuisartsenOZL mede het voortouw genomen om het eerste Coronacentrum van Nederland in te richten. Dit Coronacentrum bestond uit een gezamenlijke huisartsenpost voor patiënten met corona verdachte klachten woonachtig in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek en een Thuiszorg Hotel voor alle inwoners in Zuid-Limburg. Op 26 maart 2020 is de eerste patiënt gezien op deze gezamenlijke huisartsenpost.

Het doel van het Coronacentrum Urmond was om het ziekenhuis, huisartsenpraktijken en verpleeghuizen in de regio waar mogelijk te ontlasten van corona patiënten middels tijdelijke uitbreiding van triage capaciteit en beddencapaciteit in de regio. Mede door het Coronacentrum Urmond is het gelukt om ook tijdens de eerste golf de continuïteit van zorg te garanderen voor alle inwoners in de regio.

Kengetallen Huisartsenpost Coronacentrum Urmond

Totaal aantal patiënten: 3022

Waarvan 1291 patiënten na triage in de tent naar huis konden, 1384 patiënten gezien werden voor een consult op de huisartsenpost, 357 patiënten zijn verwezen naar de spoedeisende hulp van Zuyderland en 9 patiënten zijn opgenomen in het Thuiszorg Hotel.

Periode: 26 maart t/m 15 mei 2020

Vervolg in het tweede deel van 2020

Ook na de sluiting van het Coronacentrum Urmond op 15 mei 2020, heeft corona een belangrijke rol gespeeld in 2020. Het crisisteam van HuisartsenOZL is in het jaar 2020 ruim 90 keer bij elkaar gekomen.

Wekelijks werden knelpunten opgehaald bij de huisartsenpraktijken in de regio en werd ondersteuning aangeboden. Na de eerste golf in het voorjaar van 2020 is een brede evaluatie uitgevoerd van de crisisorganisatie van HuisartsenOZL. Huisartsenpraktijken en medewerkers is gevraagd om feedback te geven. Mede door deze feedback is het crisisteam samen met de huisartsenpraktijken en medewerkers erin geslaagd om ook de tweede golf in het najaar van 2020 succesvol te doorstaan. De continuïteit van de huisartsgeneeskundige zorg in onze regio is hierdoor ten alle tijden geborgd.